Potensielle inntektskilder

Økonomisk frihet er noe mange ønsker å oppnå, men ikke mange vet hvordan de skal oppnå. For å i det hele tatt kunne bruke ordet, bør man i førsteomgang ha tenkt ut potensielle inntektskilder. Dersom inntekten fra jobben ikke strekker til, kan man tjene penger på andre måter. Et godt eksempel på dette er å leie ut sin egen bil, dersom man har en. Ofte blir bilen stående mye stille i perioden hvor du ikke har behov for den. I dagens delesamfunn vil derfor utleie av denne kunne medføre sårt tiltrengte kroner.

Veien til økonomisk frihet

Det kan være svært vanskelig å ha det trygt økonomisk. Man må ikke nødvendigvis være fullstendig løsrevet økonomisk sett, men man bør ihvertfall ha en viss sikkerhet slik at man ikke havner i unåde så fort man for eksempel skulle være så uheldig å miste jobben. Som nevnt over finnes det mange potensielle inntektskilder, men det er også en forutsetning å kunne redusere kostnadene. Det første man bør gjøre er å gå igjennom de faste månedlige kostnadene, og se om det er noe man ikke har behov for. Dette kan for eksempel være et utall av streamingtjenester som ikke benyttes, unødvendig dyre kredittkort eller månedlige trekk til tjenester som ikke benyttes (for eksempel treningssenter). Fjernes disse får man fort en smidigere økonomi.

En komplett oppskrift for økonomisk frihet

Den komplette oppskriften til økonomisk frihet består i hovedsak av tre steg. De to første som nevnt over, økning av inntektene og reduksjon av kostnadene. Når det gjelder dette er det verdt å merke seg at man faktisk kan fakturer uten virksomhet ved hjelp av en rekke tilbydere, slik at man kan utføre tjenester for andre og ta betalt. Det tredje steget som ennå ikke er omtalt er hvor man bør plassere de oppsparte pengene som følge av de økte inntektene og reduserte kostnadene. Her er det en jungel av råd fra ulike finansinstitusjoner, men faktum er at det enkle ofte er det beste. BSU er den beste sparemetoden, dersom dette lar seg gjøre, deretter følger fond med forvaltningshonorarer.