Hvor går bilutviklingen

 

Bilen har gått igjennom en lang og rask utvikling. Det er imponerende hva man har fått til av design, teknologi og hastigheter. Elbilen er den siste nyheten i bilmarkedet og mange spår nå at man kommer til å se mer og mer av elektriske biler. Disse bilene forurenser mindre, som gjør at luften blir renere. Det er mange byer som sliter med dårlig luft, hovedsakelig grunnet eksos og annen bilforurensing. Det eksperimenteres også nå med elektriske lastebiler og solcellebiler. Det er diskusjoner om hvor miljøvennlige elbiler egentlig er da de produserer fra visse edle metaller som er vanskelig å få tak i.

Man kommer nok ikke utenom en stor økning av elbiler. Dette ser også bilprodusentene som allerede har kastet seg på bølgen av elbiler. Volvo kom nå nylig ut og sa at de skal kunne produsere elbiler eller hybridbiler fremover. Dette viser hvor dedikerte bilselskapene er til elektrisitet og hvordan oljelobbyen mister mer og mer tak over bilmarkedet. Det er også blitt mer fokus på alternative energikilder som vann.

Bilbransjen er i stor forandring takket være dagen teknologi. Det vil være et helt annet bilmarked man ser om bare noen år.